Project Description

شناسنامه شناختی عنوان پروژه ای است که به منظور توسعه خدمات حوزه علوم شناختی در راستای تسهیل بهره‌گیری از ابزارهای روانشناختی با کمک ابزارهای فنآوری اطلاعات و داده‌کاوی طراحی شده است. این سامانه موفق به اخذ رتبه دانش بنیانی شده و از جمله خدمات کم نظیر در جهان می‌باشد.

در این سامانه افراد می توانند به صورت آنلاین تست های روان شناسی و روان شناختی رو تکمیل و نتایج آن را با توضیحات تفضیلی دریافت کنند. این سامانه خدمات خاصی را نیز به سازمان ها و مدارس و دیگر مواردی که این تست ها را برای اعضای خود درخواست می دهند، ارائه می کند.

این سامانه به سفارش شرکت پویندگان دانش ایجاد گردید.