Project Description

این پروژه که به مدیریت پرفسور محمد باقر منهاج صورت پذیرفت یک ربات فروشنده می باشد که با شبیه سازی پیشرفته با استفاده از شبکه های عصبی و سیستم فازی به فروش محصولات می پردازد.

برای اطلاعات بیشتر وبسایت اخصاصی پروژه مشاهده شود.